Arneidar 2020-08-09 13:58:57

Historikk

Historikk 1925 - 1975

 

Vår oppstart


Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart ble stiftet 9.oktober 1925. «Høytideligheten» fant sted på Østensjø Skole, og fadderen var Bryn Sport- og Atletklubb. Ledelsen fant ganske fornuftig ut at det var behov for en ny avdeling og heldig for oss i dag, ble det gymnastikk og turn.

Allerede den første tilstrømningen av medlemmer beviste at interessen var tilstede i sterk grad, idet 50 herrer møtte fram første dagen. «Mannen» er ikke skapt til å være alene». Dette ordtaket gjelder også innen turnernes rekker. Allerede året etter ble dette rettet på, og damenes merkeår er altså 1926.

Guttepartiet så dagens lys i 1926, med instruktør Erling Raftevold. Kort tid etter overtok Nils Amundsen. Han var en ildsjel og ledet guttene i mange år. I 1932 ble pikepartiene opprettet. Da med instruktriser Rønnaug Aas for de store piker og Aastri Amundsen (Brekke) for de små. Med disse to ildsjeler ble det full fart også i denne sektor av arbeidet.

Det er her på sin plass å nevne dem som gikk i bresjen den gang, nemlig: Formann Erling Lystad, sekr. Arthur Svendsen, kasserer Alf Hvam, styremedlem Egil Rygh, og foreningens instruktør Erling Raftevold. Damenes første instruktrise var Frida Jensen (Dalen). Hun ledet damene med sikker, fast og populær hånd.

Under 2.verdenskrig lå foreningsarbeidet nede, men i 1945 startet turnarbeidet opp igjen for fullt. Etter frigjøringen ble det innledet forhandlinger mellom idrettslagene Bjart, Freidig og Grønnvold. Dette resulterte i en sammenslutning og navnet ble BFG. BFG slo seg sammen med Oppsal Idrettsforening 01.januar 1970. Bjart valgte å bli selvstendig.

 

Tilholdssted

I de første årene hadde vi ikke Bjart noe fast tilholdssted, men fra 1932 ble Bryns Skoles nye gymnastikksal ble tatt i bruk, og til midten av 1960-årene var skolen foreningens hovedsete. Bryn Skole ble etter hvert for liten (flere drabantbyer vokste opp i distriktet). Flere medlemmer tilstrømmet, og i perioden rundt 1968, så hadde Bjart nær 1 500 medlemmer, flest til dags dato. Styret måtte søke andre jaktmarker. I tur og orden kom så Hovin, Trasop og Oppsal inn i bildet. I 1968 kom Bjart inn på Tveita Skole, som nå var ferdig bygget. Her var det stor plass, med flyttbare vegger. Men, gleden ble dessverre kortvarig; turn måtte vike for ballspill. Trasophallen ble også en skuffelse for turnerne.

Den ble fra første stund forbeholdt håndball, tross Bjarts langvarige forhåndsarbeid for hallen, dugnader etc. Skøyenåsen Skole ble redningen, og i 1973 ble også Haugerudhallen benyttet.

Situasjonen i dag

I dag er ikke situasjonen vår med tanke på hallleie, mye annerledes enn tidligere. Primus motor i dag er Berit Sollie, og hun har gjort og gjør en fantastisk innsats for alle turnelskere i vårt nærmiljø.

Jeg vil tørre å påstå at uten innsatsen til Berit i mange år – ingen Bjart!

Takket være Berits innsats, så har vi i dag fire gymsaler til disposisjon:

  • Oppsal Arena

  • Skøyenåsen Skole

  • Ulsrud Videregående Skole

  • Østensjø Skole

Tross iherdig innsats, har vi nær 100 barn på venteliste. Dette er en skam, men vi i Bjart har dessverre ikke hallkapasitet til å ta imot flere utøvere på nåværende tidspunkt. Vi jobber i kulissene med å etablere en ny turnhall/ basishall. Dette er tungt materie, men vi gir oss aldri! Lokalpolitikere er informert om situasjon, så vi krysser fingrene for at noe skjer. Bjart er jo 100 år i 2025.

 

Gymnastikk- og Turnforeningen Bjart

Styretsleder
Arne-Idar Johansen

 

Kilder

  • Historikkfakta er hentet fra: Gymnastikk – og Turnforeningen Bjart 50 år
    Redaksjon: Andresen, Wiily, Brekke, Rolf, Langaard, Marion, Lindstrøm, Kjell, Madsen, Reidar og Mørk, Brit
    Trykt i Oslo 1975 (Kristiansen & Wøien).

  • https://no.wikipedia.org/wiki/Oppsal_Idrettsforening